Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνει την ερευνητική εργασία για αποκατάσταση και ανάδειξη των Ενετικών Νεωρίων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνει την ερευνητική εργασία πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση για την ανάδειξη και αποκατάσταση του συγκροτήματος των Ενετικών Νεωρίων στην παλιά πόλη των Χανίων. Η εργασία θα έχει χρόνο παράδοσης είκοσι μηνών από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με τον προϋπολογισμό του έργου να είναι 440.000 ευρώ.

Η ερευνητική εργασία αφορά στον μνημειακό και μουσειακό χαρακτήρα του συγκροτήματος των Ενετικών Νεωρίων, προτάσεις χρήσεων για τη διατήρηση και ανάδειξή τους, αλλά και τεκμηρίωση αναφορικά με το ιστορικό και τεχνολογικό κομμάτι των έργων. Θα εκτελεστεί ως προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης (οι δύο φορείς αυτοί θα χρηματοδοτήσουν το έργο), το Υπουργείο Πολιτισμού και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος και συντονιστής του ερευνητικού έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Νικόλαος Σκουτέλης. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012