Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Σεμινάριο Ορίζοντας 2020 | Πολυτεχνειούπολη, 5 Μαρτίου 2020

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ και το Δίκτυο Praxis διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, στις 5 Μαρτίου 2020 και ώρες 10:00-17:30, στο Γλωσσικό Κέντρο στην Πολυτεχνειούπολη.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ μελών του Εθνικού Σημείου Επαφής και Καθηγητών, μελών ΔΕΠ, Ερευνητών, Διαχειριστών προγραμμάτων και μελών του ΕΛΚΕ. Για τον ορισμό των συναντήσεων ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει την επισυναπτόμενη φόρμα στο e-mail ipr<at>ipr.forth.gr έως την 1η Μαρτίου 2020.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Πολυτεχνείο Κρήτης, Γλωσσικό Κέντρο, Πολυτεχνειούπολη
5 Μαρτίου 2020

 

10:00 – 10:15

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ:

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής στα Προγράμματα Πλαίσιο

 

10:15 -11:45

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020

 • Σκοπός, βασικές αρχές και περιγραφή του προγράμματος
 • Διαφορετικοί τύποι δράσεων
 • Eligibility criteria
 • Βασικά οικονομικά στοιχεία (κατηγορίες κόστους, δαπάνες, πληρωμές κλπ)
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Funding and tenders portal

11:45-12:15

Διάλειμμα

12:15-13:00

Proposal writing

 • Βασικές αρχές
 • Πως αναζητούμε και επιλέγουμε την κατάλληλη πρόσκληση
 • Η δομή μιας πρότασης
 • Πως χτίζουμε τον προϋπολογισμό
 • Τί είναι το impact και τι πρέπει να περιλαμβάνει

 

13:00-13:30

Horizon Europe: το επικείμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ

13:30-14:00

Spreading Excellence and Widening Participation:

Το νέο status της Ελλάδας και οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες

14:00-14:30

Ερωτήσεις και συζήτηση

14:30-15:15

Γεύμα

15:15-17:30

 

 

Προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ Εθνικών Σημείων Επαφής και Καθηγητών, μελών ΔΕΠ, Ερευνητών, Διαχειριστών προγραμμάτων, ΕΛΚΕ

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012