Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

«Η Ευρωπαϊκή πόλη στη διαδρομή του χρόνου» από τις Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης

Νέο βιβλίο με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή πόλη στη διαδρομή του χρόνου" κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά 2020) του αείμνηστου Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά (1947-2017), ο οποίος διατέλεσε Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ιδρύματος.

Το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει και να διερευνήσει κρίσιμες πτυχές του πολεοδομικού φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο στη διαχρονική του διάσταση, θεωρούμενου από τις πρώιμες οικήσεις έως την εμφάνιση της σύγχρονης μεγαλούπολης των μέσων του 20ού αιώνα. Από τότε και στη συνέχεια της ροής του χρόνου, το δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια συγχρονική φάση εξέλιξης, γεγονός που το καθιστά αντικείμενο άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης. Η ενασχόληση του συγγραφέα με το θέμα καλύπτει μια χρονική περίοδο που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε χρόνια. Συνδέεται τόσο με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα (σπουδές και επιστημονική έρευνα), όσο και με την πανεπιστημιακή διδασκαλία που ανέπτυξε, τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Γεωγραφίας, περίοδος 1996-2006), όσο και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, περίοδος 2006-2012). Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών, που περιλαμβάνει επιστήμονες και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων ασχολούμενων άμεσα ή έμμεσα με την πόλη και την πολεοδομία, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό, που ενδιαφέρεται ευρύτερα για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012