Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προσκεκλημένη Διάλεξη Καθ. Π. Αλεξανδρίδη (SUNY-Buffalo)|19.05.2022, 14:00

Παρακολουθήστε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Κ2.Ι2 της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ την προσκεκλημένη ομιλία που θα δοθεί από τον Διακεκριμένο Καθηγητή Πασχάλη Αλεξανδρίδη από το Department of Chemical and Biological Engineering, University at Buffalo, The State University of New York (SUNY), USA με τίτλο «PFAS Binding to Polymers for Environmental Separations». 

Ο Καθηγητής Πασχάλης Αλεξανδρίδης είναι ένας από τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους από τις ΗΠΑ που είχε επιλεγεί από το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνικής Διασποράς 2020 [Greek Diaspora Fellowship Program (GDFP) 2020] για επιστημονική συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ωστόσο λόγω της πανδημίας η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται φέτος. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης ο GDFP host του Καθ. Αλεξανδρίδη είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ). 

 

Περίληψη Διάλεξης

Surface active per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) find niche applications because of their high chemical and thermal stability, their incompatibility with both water and hydrocarbons, and their unique ability to render surfaces non-stick. [DOI: 10.1016/j.cocis.2022.101571] However, several widely used PFAS surfactants have been found extremely resistant to degradation, accumulate in the environment, and have long half-lives in humans, consequently causing great concern. [DOI: 10.3390/surfaces3040037] [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.128137] In the context of separating PFAS surfactants from aqueous media, we research how such surfactants bind to polymers that are free in solution or cross-linked in networks. We report here on ammonium perfluorooctanoate (PFOA) association (mixed micelle) structure and interactions with poly(ethylene oxide) homopolymers and block copolymers in water, [DOI: 10.1016/j.jcis.2021.10.176] and on PFOA binding to cyclodextrin-containing polymer networks. [DOI: 10.1021/acsmaterialslett.2c00168] We also discuss how surfactant-polymer binding can be disrupted for the regeneration of PFAS-adsorbent materials. [DOI: 10.1039/d1cp00049g] A detailed description emerges on how polymer segments distribute within PFAS micelles, which is used to evaluate the potential of functional polymers for the sequestration of PFAS pollutants.

Σύντομο Βιογραφικό

Paschalis Alexandridis is Distinguished Professor in the Department of Chemical and Biological Engineering at the University at Buffalo, The State University of New York (SUNY), where he has served as Director of Graduate Studies in Chemical Engineering, co-Director of the Materials Science and Engineering program, and Associate Dean for Research and Graduate Education in the School of Engineering and Applied Sciences. He holds a Diploma from the National Technical University of Athens (EMΠ) and a PhD from Massachusetts Institute of Technology (MIT), both in chemical engineering, and has carried out postdoctoral research in physical chemistry at Lund University. Alexandridis' research utilizes molecular interactions and supramolecular assemblies to develop processes that are environment friendly and energy efficient, and products with desired properties and function. Ongoing projects address structuring via self-assembly and directed assembly of block copolymers, environmentally responsible solvents, PFAS sequestration from aqueous solutions, and plastic recycling. He has authored 190 articles and 6 US patents (Google Scholar h-index 74 and 21000 citations). Alexandridis is a Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), American Institute of Chemical Engineers (AIChE), and Royal Society of Chemistry (RSC). He is currently serving as Editor-in-Chief of the Journal of Dispersion Science and Technology.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012