Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023: Διεθνές (Αγγλόφωνο) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Master of Technology and Innovation Management (ΜΤΙΜ)"

Technology and Innovation are key drivers of competitive advantage in today's knowledge economy. Today’s public or private organizations need skilled and innovative executives and chief officers who can not only develop and deploy critical technologies but also ensure that those enterprise technologies have a positive impact on business & organizations, employees, product & services and customers.

The Master in Technology & Innovation Management (MTIM) program builds upon the technical strengths of engineers and scientists by providing them with skills and knowledge to manage technology and innovation within their organizations. The MTIM program is suitable for those working in the public or private sector.

MTIM is an interdisciplinary MSc program offered by the Technical University of Crete, of a minimum duration of one (1) academic year for the full-time program and two (2) academic years for the part-time program. It is coordinated by the School of Production Engineering and Management with the collaboration of the School of Electrical and Computer Engineering. The program may include an optional summer internship - Startup Nation Study Trip.

The course language of the program is English.

The courses are offered through an eLearning platform.

The MTIM program is designed for graduates from a wide range of academic backgrounds including Engineering Schools, Physics, Mathematics, Chemistry, Biology, Geology, Agriculture, Business Administration, Finance, Information Technology, Medical & Bio-medical, Military Academies and Technological Universities & Institutes from EU and non EU countries.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012