Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023: ΝΕΟ Υβριδικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc Sustainable Engineering and Climate Change» - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

Στόχος του νεοσύστατου υβριδικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «MSc Sustainable Engineering and Climate Change» είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες και επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να επιλύσουν προβλήματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική διαχείριση, να σχεδιάσουν βιώσιμα ενεργειακά συστήματα, καθώς και περιβαλλοντικά βιώσιμες πόλεις του μέλλοντος.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται διά ζώσης με ταυτόχρονη σύγχρονη μετάδοση/συμμετοχή μέσω των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης. Ο τρόπος παρακολούθησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή οριστικοποιείται κατόπιν αξιολόγησης από τη ΓΣ των λόγων για τους οποίους γίνεται αίτηση για εξ' αποστάσεως παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεθνοποίηση και τη συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών με φορείς του εξωτερικού, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για εξωστρέφεια στους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα προσφέρει τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

Ειδίκευση Α:«Sustainable Water and Wastewater Management»

Ειδίκευση Β: «Sustainable Energy»

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Για φοίτηση πλέον των τριών (3) εξάμηνων, τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 150 ευρώ για κάθε επιπλέον εξάμηνο.

Σύνοψη Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Υβριδικό MSc SUSTAINABLE ENGINEERING AND CLIMATE CHANGE
Διάρκεια 3 εξάμηνα   Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλικά
(μέγιστη) 6 εξάμηνα
Έτος εισαγωγής 2022   Μέγιστος αρ. φοιτητών 30
Τρόπος παρακολούθησης Δια ζώσης, εξ' αποστάσεως (κατόπιν αιτήσεως)   Μερική φοίτηση Ναι (κατόπιν αιτήσεως)

Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος:ΦΕΚ Τεύχος B’ 3150/22.06.2022και

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3150/22.06.2022 Ίδρυσης του Ξ.Π.Μ.Σ. MSc. Sustainable Engineering and Climate Change, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω για την υποβολή αίτησης αποδοχής στο Π.Μ.Σ. στο ακαδ. έτος 2022-2023:

1. Γενικά στοιχεία υποψηφίου και επιθυμητή ερευνητική κατεύθυνση.

2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους πτυχιούχους).

3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας (και άλλης επιπλέον γλώσσας, αν κατέχουν).

6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

7. Λίστα διακρίσεων, υποτροφιών και δημοσιεύσεων.

8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

9. Σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα.

10. Δύο συστατικές επιστολές (από ακαδημαϊκά μέλη).

Οι αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν μέσα από το online application system (https://e-graduate.tuc.gr).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2022.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2022 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης είτε με φυσική παρουσία είτε εξ' αποστάσεως(κατόπιν αιτήσεως) μέσω εργαλείων e-learning.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/ης υποψηφίου/ιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών. Όμως κατόπιν αξιολόγησης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωπονίας, Μαθηματικών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί φοιτητές Erasmus+, Εκπαιδευτικοί Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ερευνητικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ).

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ. Προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής τηλ. 28210-37780, 37781, 37788, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.chenveng.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012