Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο SUSTENG 2022 στο Ρέθυμνο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (SUSTENG2022), το οποίο διεξήχθη υβριδικά, με φυσική αλλά και διαδικτυακή παρουσία, μεταξύ 31 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ρέθυμνο. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, συγκεκριμένα στο ιστορικό και εντυπωσιακό κτίριο του Τζαμί Νεραντζές, γνωστό και ως Ωδείο, καθώς και στο Σπίτι Πολιτισμού.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθ. Πέτρο Γκίκα. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών (LIFE B2E4Sustainable-WWTP)».

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ακαδημαϊκών, επιστημόνων και μηχανικών για καίρια ζητήματα και τρέχουσες εξελίξεις στη χημική και περιβαλλοντική μηχανική μέσω της βιώσιμης προοπτικής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πρόσφατα ερευνητικά τους ευρήματα σε ένα εκτεταμένο φάσμα θεμάτων του συνεδρίου και να ενημερωθούν για νέες προκλήσεις, μελλοντικές τάσεις και τεχνολογικές καινοτομίες σε βιώσιμες διαδικασίες ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν το demo site του προαναφερθέντος έργου LIFE, στη μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων Ρεθύμνου.

Το συνέδριο περιλάμβανε 27 ενότητες και διεξήχθη σε 3 παράλληλες αίθουσες παρουσιάσεων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 211 εργασίες, εκ των οποίων οι 162 παρουσιάσεις έγιναν προφορικά, ενώ οι υπόλοιπες 49 με posters. Οι 92 από τις προφορικές παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία, ενώ οι υπόλοιπες 70 διαδικτυακά. Σε σχέση με τη γεωγραφική προέλευση των παρουσιάσεων, οι 90 ήταν από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες 121 προέρχονταν από το εξωτερικό, με παρουσία 45 χωρών από τις πέντε ηπείρους.

Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του συνεδρίου ήταν ο Ομ. Καθ. Νικόλαος Καλογεράκης (με θέμα "Plastics and microplastics pollution: Are nature-based solutions possible?"), καθώς και ο Καθ. Πέτρος Γκίκας (με θέμα "Energy positive wastewater treatment plants: The LIFEB2E4Sustainable WWTP program"), αμφότεροι μέλη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπρόσθετα, 18 καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και συνεισέφεραν με την εμπειρία τους στην αξιολόγηση των εργασιών του συνεδρίου.

Πολύτιμη ήταν και η συμβολή των χορηγών και υποστηρικτών του συνεδρίου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ, ΚΑΟΥΣΗΣ, MOTOR OIL, ΣΕΚΑ, ΔΕΔΙΣΑ, ΕΔΕΥΑ, SYCHEM, LIDSEN, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΝΓΑΙΑ, ECOTEC, ΕΣΔΑΚ, ΔΕΥΑΡ, ΦΟΔΣΑ ΚΜ.

Επισυνάπτεται η ευχαριστήρια επιστολή του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθ. Πέτρου Γκίκα.

Επίσης, διατίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το συνέδριο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012