Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Σύνδρομο Asperger | 02.12.2022, 14:00

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger (Ελ.σ.σ.Α.), διοργανώνει εκδήλωση-σεμινάριο με θέμα «Ενημέρωση της Πολυτεχνικής Κοινότητας σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των φοιτητών του αυτιστικού φάσματος». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στις 14:00, στην αίθουσα 137.Π39 του Κτιρίου Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη. Ομιλήτρια-Συντονίστρια του σεμιναρίου θα είναι η Πρόεδρος του Ελ.σ.σ.Α, κα Μαρία Ηλιοπούλου.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι:

  • Να ενημερωθεί η Πολυτεχνική Κοινότητα για τα χαρακτηριστικά, τις εξαιρετικές ικανότητες και τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Σύνδρομο Asperger), ώστε να μπορεί να κατανοήσει καλύτερα αυτούς τους γνωστούς–αγνώστους του διπλανού θρανίου ή του γειτονικού εργαστηρίου.
  • Να γίνει αναφορά στις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ένταξη, και να διερευνηθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους στην ελληνική πραγματικότητα.
  • Να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα, τους προβληματισμούς και τους φόβους που μπορεί να δημιουργεί η καθημερινή επαφή με το «διαφορετικό».
  • Να επισημανθεί το αμοιβαίο όφελος της συνύπαρξης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και να διερευνηθεί ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησής της.
  • Να δοθεί βοήθεια να εξομαλυνθούν τυχόν «παρεξηγήσεις» που δημιουργούνται κατά τον συγχρωτισμό με άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Ο Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger (Ελ.σ.σ.Α.) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 2007 από ομάδα επιστημόνων, γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό με σκοπό να συμβάλει στην αναγνώριση της διαφορετικότητας της ομάδας πολιτών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και σύνδρομο Asperger.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012