Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Χριστουγεννιάτικη Mουσική Eκδήλωση Γλωσσικού Κέντρου | 15.12.2022, 13:00

Το Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 στην κεντρική αίθουσα του Γλωσσικού Κέντρου, στο Κτήριο Ε1, στον 1ο όροφο. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η ΕΛΕΠΑΠ - Παράρτημα Χανίων με τη διεξαγωγή εορταστικού bazaar για την ενίσχυση των δράσεών της.

The Language Centre of the Technical University of Crete invites all TUC members to the Christmas Music Event it organizes on Thursday, December 15, 2022 at 1:00 p.m. in the main hall of the Language Centre, in Building E1, on the 1st floor. ELEPAP - Chania Branch will participate in the event by holding a seasonal bazaar to support its actions.

Das Sprachenzentrum der Technischen Universität Kreta lädt alle TU Kreta-Mitglieder zu der Weihnachtsmusikveranstaltung ein, die am Donnerstag, den 15. Dezember 2022 um 13:00 Uhr im Saal des Sprachenzentrums, im Gebäude E1, im 1. Stock stattfindet. An der Veranstaltung nimmt auch der ELEPAP – Chania Verein mit einem Weihnachtsbasar teil, um seine Aktionen zu unterstützen.

克里特理工大学语言中心邀请所有 TUC 成员,参加于 2022 年 12 月 15 日星期四下午 1:00 组织的圣诞音乐活动,地点在语言中心主厅E1楼一层。 ELEPAP - Chania Branch 将通过举办季节性集市的形式参加该活动。

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012