Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Προσκεκλημένη Ομιλία Αν. Καθ. Κ. Κρητικού στο ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της σειράς προσκεκλημένων ομιλιών που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00-18:00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα

Business Process Management in the Cloud

από τον προσκεκλημένο ομιλητή Δρ. Κυριάκο Κρητικό, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Η ομιλία θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου zoom

https://tuc-gr.zoom.us/j/98587085728?pwd=QnlXcWt3cDVmMFVxaVA2VDRrdW5uQT09

και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Περίληψη

Το υπολογιστικό νέφος παρέχει διάφορα είδη πόρων & υπηρεσιών από τα οποία μπορεί να ωφεληθεί η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών για την υλοποίηση της λειτουργικότητας των διαδικασιών και την παροχή κατάλληλων πόρων φιλοξενίας τους. Με αυτό τον τρόπο, η μετανάστευση επιχειρησιακών διαδικασιών στο υπολογιστικό νέφος θα οδηγήσει σε διάφορα πλεονεκτήματα όπως ευελιξία, προσαρμοστικότητα και μείωση κόστους. Για αυτό τον λόγο, έχει αναδυθεί ένα νέο είδος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με όνομα επιχειρησιακή διαδικασία ως υπηρεσία (Business Process as a Service) για την προσφορά διαφόρων ειδών επιχειρησιακών διαδικασιών ως μια υπηρεσία λογισμικού. Σε αυτή την ομιλία, θα αναλυθεί η προσπάθεια που έχει γίνει στο Ευρωπαϊκό έργο CloudSocket για την υλοποίηση του νέου αυτού είδους υπηρεσίας νέφους και ειδικότερα ορισμένα ερευνητικά επιτεύγματα σχετιζόμενα με την δέσμευση (allocation) επιχειρησιακών διαδικασιών σε υπηρεσίες νέφους, την προσαρμογή των διαδικασιών (business process adaptation) και την αποτίμησή τους με σημασιολογικό τρόπο (semantic business process evaluation).

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Κυριάκος Κρητικός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής στο ΙΤΕ. Απέκτησε το πτυχίο, μεταπτυχιακό & διδακτορικό του από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, στο Ερευνητικό Ίδρυμα CNR στην Ιταλία και στο Ερευνητικό Ίδρυμα CRP Henri Tudor στο Λουξεμβούργο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε 2 περιοδικά (Array & Journal of Systems and Software) του Elsevier. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: σημασιολογική ανακάλυψη και σύνθεση υπηρεσιών, μοντελοποίηση υπηρεσιών (νέφους), βασιζόμενη στην ποιότητα υπηρεσίας διαχείριση υπηρεσιών και επιχειρησιακών διαδικασιών, παρακολούθηση και προσαρμογή εφαρμογών, διαδικασιών και υπηρεσιών κατά μήκος πολλαπλών επιπέδων, ο υπολογισμός χωρίς εξυπηρετητές, η διαχείριση πολυμορφικών εφαρμογών και η βελτιστοποίηση με βάση περιορισμούς (constraint optimisation).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012