Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση του ΓΜΤ με θέμα "AI made in Europe: Challenges and Opportunities"

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00-14:30, στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόκειται να διεξαχθεί μία ανοικτή εκδήλωση στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) με θέμα:

"AI made in Europe: Challenges and Opportunities"

με προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Ορέστη Τρασανίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό MSc, AI Leader στο European Institute of Technology and Innovation - EIT Digital.

 

Περιγραφή

Βασικό άξονα της εκδήλωσης αποτελεί η ενίσχυση της καινοτομίας και η προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα στην δημιουργία εταιρειών-τεχνοβλαστών και τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης και διάθεσης υπηρεσιών μέσα από τα εργαστήρια. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ενθαρρύνει την εξωστρέφεια των ερευνητικών ομάδων και την τεχνολογική προαξιολόγηση, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα στην ανάδειξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών του ιδρύματος.

Βιογραφικό

Ο Ορέστης Τρασανίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην βιώσιμη ανάπτυξη/περιβαλλοντική μηχανική και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στα πληροφοριακά συστήματα και τις έξυπνες πόλεις ως υπότροφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει εργαστεί ως μηχανικός ανάπτυξης σε μεγάλα έργα υποδομής και σε ευρωπαϊκά έργα αειφόρου καινοτομίας. Ως συντονιστής της περιβαλλοντικής ομάδας Ecothess έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες κοινωνικής καινοτομίας που έχουν τιμηθεί, σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς. Παράλληλα έχεις συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει επιλεγεί ως νέος ηγέτης για τις μελλοντικές πόλεις από το Fulbright Foundation. Ο Ορέστης Τρασανίδης σήμερα ηγείται της κοινότητας τεχνητής νοημοσύνης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανεξάρτητου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση

Η παραπάνω ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», MIS(5136151), με ακρώνυμο GNΩSI, το οποίο συγχρηματοδοτείται μέσω του ΕΠΑΝΕΚ, με κωδικό πρόσκλησης 143 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012