Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Third EURECA-PRO Conference on Responsible Consumption and Production

The Third EURECA-PRO Conference
on Responsible Consumption and Production

Call for Papers

Το Τρίτο Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή που διοργανώνεται από το EURECA-PRO (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή) θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2023.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλει στο θέμα της Υπεύθυνης/Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής πόρων, αγαθών και υπηρεσιών υπό την αιγίδα του Στόχου 12 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στόχος του είναι να προωθήσει καινοτόμες και βιώσιμες προσεγγίσεις που στηρίζουν την ευημερούσα κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα απαλλάσουν από περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου EURECA-PRO 2023 προσκαλεί την υποβολή ερευνητικών άρθρων σε όλους τους τομείς της Υπεύθυνης/Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής. Επιστήμονες και φοιτητές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του ακαδημαϊκού χώρου, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της διακυβέρνησης, είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλουν τα άρθρα τους.

Προσκαλούμε την υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων (extended abstracts) έκτασης έως τριών (3) σελίδων μεγέθους Α4, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το σώμα του κειμένου, έως τέσσερις (4) πίνακες/γραφήματα/σχήματα και τις βιβλιογραφικές αναφορές.

Οι περιοχές ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Circular Economy
 • Energy and Environment
 • Low Carbon and Sustainable Materials
 • IT/AI for Sustainable Manufacturing
 • Farm to Fork: Practicing RCP
 • Smart and Healthy Societies
 • RCP/Sustainability in Health Promotion
 • Educating for a Sustainable Future

Σημαντικές ημερομηνίες

Τα άρθρα υποβάλλονται και αξιολογούνται, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 • Υποβολή εκτεταμένων περιλήψεων: 31 Μαΐου 2023 (νέα προθεσμία!)
 • Γνωστοποίηση κρίσης περίληψης: 15 Ιουνίου 2023
 • Υποβολή αναθεωρημένης εκτεταμένης περίληψης: 30 Ιουλίου 2023
 • Υποβολή πλήρους άρθρου για ειδικό τεύχος περιοδικού: 15 Οκτωβρίου 2023

Ιστοσελίδα συνεδρίου και portal υποβολής: https://conference.eurecapro.eu/
Facebook event: https://www.facebook.com/events/6424106070934936

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012