Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

4ο Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ | 06-07.04.2023

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε με επιτυχία το 4ο Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων για τους διδακτορικούς φοιτητές της, την Πέμπτη και την Παρασκευή 6 και 7 Απριλίου 2023.

Το Συνέδριο διεξήχθη με φυσική παρουσία στο Κτίριο Κ2, Αίθουσα Α1 της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ στην Πολυτεχνειούπολη, ενώ ήταν ανοικτή και προς το ευρύτερο κοινό διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση της ευρείας γκάμας πρωτοποριακής έρευνας που διεξάγεται στη Σχολή πάνω σε θέματα χημικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υποψήφιων διδακτόρων και των υπόλοιπων παρευρισκόμενων και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών εντός και εκτός της Σχολής.

Παρουσιάστηκαν ερευνητικές αναφορές που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με επίκεντρο τις τρέχουσες σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται τόσο τοπικά, όσο και στον πλανήτη γενικότερα. Από τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών του αύριο, έως τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Αντικείμενο εργασιών, αποτέλεσαν επίσης οι δασικές πυρκαγιές, σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η κυκλική οικονομία και η αξιολόγηση αξιοποίησης διαφορετικών μορφών ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πολλές διδακτορικές διατριβές εκπονούνται στη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ μέσα από σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων απαρτιζόταν από τους τρεις καθηγητές της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, τον Αν. Καθ. Απόστολο Βουλγαράκη (Διευθυντής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής), τον Επ. Καθ. Νικόλαο Διαγγελάκη και τον Επ. Καθ. Απόστολο Γιαννή.

Επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου με όλους τους ομιλητές - υποψήφιους διδάκτορες, τους τίτλους των παρουσιάσεων, καθώς και τους επιβλέποντες καθηγητές.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012