Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Grant Thornton

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης και ο επικεφαλής του Γραφείου Κρήτης και Ρόδου της Grant Thornton, κ. Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πολυτεχνείο Κρήτης και η Grant Thornton με γνώμονα την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων της εταιρείας, αλλά και της απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας από πλευράς των φοιτητών. Κοινός άξονας όλων αυτών των ενεργειών είναι η παραγωγή οφέλους και αξίας για την τοπική κοινωνία, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα. Η επικύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, με συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. Εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρευρέθηκαν ο Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης, Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Αν. Καθ. Δανάη Βενιέρη, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης και ο Αν. Καθ. Φώτιος Κανέλλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας. Από την πλευρά της Grant Thornton παρευρέθηκαν ο επικεφαλής του Γραφείου Κρήτης και Ρόδου της Grant Thornton, κ. Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης, Senior Partner, o κ. Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Partner, και η κα Μαρία Μανιαδή, Manager.

Ειδικότερα, μεταξύ του Πολυτεχνείου και της Grant Thornton διαμορφώθηκε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, συνεργασίας και συναντίληψης, προκειμένου να συμβάλλουν και τα δύο μέρη, μέσω των κοινών τους προσπαθειών, στην επίτευξη των εξής στόχων:

  • Στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα χρηματοοικονομικής-ελεγκτικής και διοίκησης επιχειρήσεων γενικότερα.
  • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου.
  • Στη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring- coaching) φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου.
  • Στην ανταλλαγή δεδομένων για τη διεξαγωγή έρευνας και από τα δύο μέρη, στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης και ασφαλώς σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των δύο μερών, αλλά και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της ανάπτυξης της ευρύτερης τοπικής και εθνικής αγοράς εργασίας.
  • Στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα.

Από την εν λόγω συνεργασία, συνεπώς, αναμένεται να αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, οι οποίες θα έχουν πολλαπλασιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, γεγονός που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, o Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης, τόνισε ότι «Το Πολυτεχνείο Κρήτης παράγει γνώσεις προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες οδηγούνται από τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και προάγουν την συνεργασία με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Η προστιθέμενη αξία για την παραγωγή εδράζεται στις δυνατότητες προώθησης της παραγωγής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τη δημιουργία νέων προϊόντων με προστιθέμενη αξία σε σχέση με την υπάρχουσα παραγωγή. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία με την Grant Thornton ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με την τοπική αγορά προς αμοιβαίο όφελος. Ειδικότερα, αναμένουμε ότι η συνεργασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες να βγουν στη διεθνή αγορά με καινοτόμες ιδέες, αλλά και στο Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει τη σχέση με τις πραγματικά κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις, ενισχύοντας την απορρόφηση των αποφοίτων μας σε υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας

Με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, σημείωσε: «Η Grant Thornton επιδιώκει σταθερά και συστηματικά τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα υψηλού επιπέδου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή και εις βάθος κατάρτιση των ανθρώπων της, αλλά και στην επί της ουσίας διασύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης επαφής με ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μάλιστα λειτουργεί υπό όρους απόλυτου επαγγελματισμού και πλήρους σεβασμού σε όλα τα μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του. Η συνεργασία, λοιπόν, της Grant Thornton με το Πολυτεχνείο Κρήτης, έναν κορυφαίο εκπαιδευτικό φορέα, έρχεται να πιστοποιήσει αυτή μας τη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά στην κοινωνία και στην οικονομία, τόσο σε τοπική όσο και σε εθνική κλίμακα».

Από την πλευρά του, ο Senior Partner της Grant Thornton και επικεφαλής του γραφείου Κρήτης και Ρόδου, κ. Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, ιδέες και προτάσεις μ’ ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το οποίο πρωτοπορεί στον τομέα του και ξεχωρίζει για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών του. Από την πλευρά μας, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να συνεισφέρουμε στην διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των φοιτητών και να τους μεταλαμπαδεύσουμε τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία που ονειρεύονται. Παράλληλα, είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι μας θα έχουν κι εκείνοι με τη σειρά τους να αποκομίσουν πολλά, από την αλληλεπίδραση και την επαφή τους με τον ακαδημαϊκό χώρο του Πολυτεχνείου. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για να γεφυρώσουμε το χάσμα της αγοράς εργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, φιλοδοξώντας να ωφελήσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όχι μόνο στο πλαίσιο της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012