Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

ParkIn: Νέο Ερευνητικό Έργο στην Ομάδα indigo του Πολυτεχνείου Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων του ερευνητικού έργου ParkIn (Air-Pollution Alleviation in urban areas through parking spaces Innovative exploitation towards climate change mitigation). Το Πολυτεχνείο Κρήτης συντονίζει το έργο, με την ερευνητική ομάδα indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group) και με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Αραμπατζή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), ενώ εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής με τη συμβολή της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.


Σχετικά με το ParkIn

Το ParkIn στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων και αξιόπιστων λύσεων για την αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος των άσκοπων, χρονοβόρων και ενεργοβόρων μετακινήσεων για ανεύρεση χώρου στάθμευσης. Ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο του 2023 και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: Έρευνα και Εφαρμογή, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 199.980,00€.

Το στοχευμένο σύστημα ParkIn, αποτελείται από την εφαρμογή PYCA (Park Your Car Around) και το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικών Δεικτών. Η εφαρμογή στοχεύει στον διαμοιρασμό των ιδιωτικών θέσεων στάθμευσης και τη βέλτιστη χρονική και γεωγραφική διαχείρισή τους. Το Παρατηρητήριο πραγματοποιεί συνεχή παρακολούθηση και εκτίμηση της μείωσης των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και οικονομικών επιπτώσεων για τον χρήστη της εφαρμογής και σε όλη την περιοχή εφαρμογής.

Το σύστημα Parkin θα εφαρμοστεί σε περιοχή υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας (Αθήνα) με έντονο πρόβλημα στάθμευσης, όπως θα αναδειχθεί από τη Μελέτη Εφαρμογής, καθώς και σε νησιωτική επαρχιακή πόλη (Πολυτεχνειούπολη στα Χανιά). Επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο αλλαγής συμπεριφοράς ως προς τους πολίτες/χρήστες, μέσω της προώθησης της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται, για σταδιακή μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, ειδικά για σύντομες αποστάσεις εντός αστικού κέντρου.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012