Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

SandMap: Παρουσίαση Καινοτόμου Διαδραστικού Εκπαιδευτικού Εργαλείου

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στις 19:30 στο Νεώριο Moro (Μόνιμη Έκθεση Αρχαίας και Παραδοσιακής Ναυπηγικής του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης) η Ερευνητική ομάδα SenseLab του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, με υπεύθυνο τον Καθ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο, σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου, θα παρουσιάσουν το καινοτόμο διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαλείο SandMap που αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας στις τάξεις των μαθητών όλων των βαθμίδων.

Το SandMap [1], το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ερευνητική Ομάδα SenseLab [2], είναι μία διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης και μετάδοσης πληροφορίας με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και λειτουργεί με την συνύπαρξη ενός σκάμματος άμμου και ενός υπολογιστή που συνδέεται με έναν αισθητήρα αποστάσεων που αναγνωρίζει το τρέχον ανάγλυφο της άμμου και ένα προβολικό που προβάλλει κατάλληλες εικόνες πάνω στην άμμο. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να διαμορφώνουν το ανάγλυφο της άμμου, διαδρώντας με την τριδιάστατη πληροφορία του εκάστοτε αντικειμένου μελέτης.

Με το SandMap μαθήματα γεωγραφίας, ιστορίας, φυσικής, μαθηματικών, αλλά και τέχνης παίρνουν μία πιο ζωντανή, τριδιάστατη μορφή, μέσω σχηματισμών άμμου, ταξιδεύοντας τους μαθητές στον χώρο και στον χρόνο, άλλοτε ακολουθώντας τον δρόμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άλλοτε εμπλεκόμενοι διαδραστικά στα συναρπαστικά πεδία βαρύτητας. Το SandMap, πέραν της πιο διασκεδαστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης, προσφέρει βελτίωση σε ένα δύσκολο και ουσιαστικό κομμάτι της δημιουργικής σκέψης, αυτό της χωρικής νοημοσύνης.

Στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, με τη χρήση του SandMap, θα παρουσιαστεί τριδιάστατα η χρονική περιήγηση στην εξέλιξη των Νεωρίων του Ενετικού Λιμένα των Χανίων, καθώς και σημαντικά Ναυτικά Γεγονότα από τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου. Επίσης, θα ανακοινωθούν για πρώτη φορά, αφ' ενός τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη εντός των σχολικών αιθουσών για τη συμβολή του SandMap στη μάθηση με τη βοήθεια των Εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου, αφ' ετέρου οι τρόποι που κάθε σχολείο στην Ελλάδα και διεθνώς μπορεί να συμπεριλάβει το SandMap στην εκπαίδευση των μαθητών.


[1] Το έργο «SandMap - Απτό Διαδραστικό Εργαλείο Κατανόησης του Τριδιάστατου Χώρου Προσαρμοσμένο σε Δράσεις Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Τουρισμού», χρηματοδοτήθηκε μέσω της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» (Τ2ΕΔΚ-00896) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

[2] Ακολουθήστε την ομάδα SenseLab στο YouTube: SenseLab YouTube Channel.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012