Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Hμερίδα για υπηρεσίες ανάκλησης περιεχομένου και παρουσίαση του έργου ΒΙΩΠΟΛΙΣ

To Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α.) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Ημερίδα για υπηρεσίες ανάκλησης περιεχομένου και παρουσίαση του έργου ΒΙΩΠΟΛΙΣ», που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 - 14:00μμ, στην αίθουσα Συνεδριάσεων (κτίριο Δ5) της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των στόχων του έργου και επίδειξη της εφαρμογής του στους τελικούς χρήστες του έργου. Σκοπός είναι η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή του έργου. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι και άλλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών έργων, με κοντινό ερευνητικό και τεχνολογικό αντικείμενο με αυτό του ΒΙΩΠΟΛΙΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ΒΙΩΠΟΛΙΣ: http://www.viopolis.gr 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012