Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ομιλία με τίτλο: Through multilevel optimization to self-optimization control

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΜΠΔ θα δοθεί ομιλία από τους καθηγητές, Prof. Todor Stoilov και Prof. Krasimira Stoilova, με τίτλο Through multilevel optimization to self-optimization control.

Ο κ. Todor Stoilov, είναι καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος στο Institute of Information and Communication Technologies στην Ακαδημία Bulgarian Academy of Science. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Technical University of Sofia. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα Τεχνικής Κυβερνητικής (Technical Cybernetics), σε θέματα μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης και εφαρμογής αυτομάτων συστημάτων ελέγχου σε διάφορες περιοχές, όπως μεταφορές, δίκτυα επικοινωνίας και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας 5 βιβλίων και περισσοτέρων των 200 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικών συμποσίων.

 Η κα Krasimira Stoilova είναι καθηγήτρια στο Τμήμα “Hierarchical Systems” του Ινστιτούτου Information and Communication Technologies στην Ακαδημία Bulgarian Academy of Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ερευνητική περιοχή Κυβερνητικής (Cybernetics) και σε θέματα μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης και ελέγχου πολύπλοκων συστημάτων (complex systems). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες και περίληψη της ομιλίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012