Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σε αυτή τη σελίδα συγκεντρώνονται πληροφορίες για την εκλογή Συμβουλίου και Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης με τη διαδικασία που προβλέπεται από το N4076/2012.

Νέος Πρύτανης

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την ανάδειξη Πρύτανη της 21/03/2013. Νέος Πρύτανης εκλέχθηκε ο καθηγητής κος Διγαλάκης

Σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Μετά την εκλογή και των εξωτερικών μελών, το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελείται τα εξής μέλη (αλφαβητική σειρά)

 • Αγάθος Σπύρος (εξωτερικό μέλος)
 • Αγιουτάντης Ζαχαρίας (εσωτερικό μέλος)
 • Βασενχόφεν Λουδοβίκος (εξωτερικό μέλος)
 • Γεντεκάκης Ιωάννης (εσωτερικό μέλος)
 • Διαμαντόπουλος Ευάγγελος (εσωτερικό μέλος)
 • Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
 • Καλογεράκης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
 • Κομνινέλλης Χρήστος (εξωτερικό μέλος)
 • Ματσατσίνης Νικόλαος (εσωτερικό μέλος)
 • Μουστάκης Βασίλειος (εσωτερικό μέλος)
 • Οικονομίδης Μιχάλης (εξωτερικό μέλος)
 • Οικονόμου Γεώργιος (εξωτερικό μέλος)
 • Τσιχριτζής Διονύσης (εξωτερικό μέλος, Πρόεδρος Συμβουλίου)
 • Χριστόπουλος Διονύσιος (εσωτερικό μέλος)

Πρακτικά εκλογής εξωτερικών μελών Πρακτικό 1 Πρακτικό 2 Πρακτικό 3 Πρακτικό 4 Πρακτικό 5

Νέα - Ανακοινώσεις

 • 21/03/2013 - αναρτήθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 21/03/2013 για την εκλογή πρύτανη. Νέος Πρύτανης εκλέχθηκε ο κος Διγαλάκης
 • 21/03/2013 - αναρτήθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 20/03/2013 για την εκλογή πρύτανη
 • 20/03/2013 - σημειώθηκε η παραίτηση του κου Σμυρνιώτη από τη διεκδίκηση της θέσης του Πρύτανη
 • 14/03/2013 - αναρτήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι
 • 09/03/2013 - ανακοινώθηκε η επιλογή του Συμβουλίου για τις 3 τελικές υποψηφιότητες για τη θέση του Πρύτανη
 • 01/03/2013 - ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τη θέση του Πρύτανη
 • 01/03/2013 - αναρτήθηκε η επιστολή ενημέρωσης της εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Πρύτανη
 • 15/02/2013 - δημοσιεύτηκε νεότερη ανακοίνωση για την ανάδειξη πρύτανη όπου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
 • 08/02/2013 - δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη πρύτανη
 • 06/02/2013 - το αρχείο πρακτικών συνεδρίασης του συμβουλίου που αναρτήθηκε εχθές χωρίστηκε σε 5 διαφορετικά αρχεία, διορθώνοντας ταυτόχρονα το πρακτικό 4 που ήταν ελλιπές
 • 05/02/2013 - αναρτήθηκαν τα πρακτικά για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών και του προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης καθώς και του αναπληρωτή
 • 24/01/2013 - διορθώθηκαν 2 τυπογραφικά λάθη στα ονόματα των μελών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο
 • 15/01/2013 - ανακοινώθηκε η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης (εξωτερικά και εσωτερικά μέλη)
 • 24/12/2012 - αναρτήθηκαν οι υποψηφιότητες και τα σχετικά βιογραφικά για τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου
 • 14/12/2012 - αναρτήθηκε πρόσκληση προς τους διοικητικούς υπαλλήλους, τα μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για εκλογή εκπροσώπου
 • 06/12/2012 - αναρτήθηκαν αναλυτικά αποτελέσματα της εκλογής εσωτερικών μελών
 • 04/12/2012 - αναρτήθηκε ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής με τα αποτελέσματα των εκλογών για τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου
 • 29/11/2012 - αντικαταστάθηκε το έγγραφο για την προκήρυξη εκλογών και το έγγραφο για την πρόσκληση υποψηφιοτήτων για εξωτερικά μέλη με αντίστοιχα έγγραφα που φέρουν και τον ΑΔΑ
 • 28/11/2012 - αναρτήθηκε έγγραφο του Υπουργείου σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
 • 28/11/2012 - ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής για τη ματαίωση της σημερινής διαδικασίας ψηφοφορίας
 • 27/11/2012 - αναρτήθηκε πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας για εξωτερικά μέλη του συμβουλίου
 • 27/11/2012 - αναρτήθηκε πρόσκληση προς φοιτητές για υποβολή υποψηφιότητας και για ψηφοφορία
 • 27/11/2012 - αναρτήθηκαν στην ενότητα "υποδείγματα αιτήσεων" πρότυπα αρχεία υποβολής υποψηφιότητας για εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου και για φοιτητές
 • 26/11/2012 - αναρτήθηκε η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την επαναπροκήρυξη των εκλογών
 • 16/11/2012 - Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου σχετικά με τη συμμετοχή των απουσιαζόντων μελών ΔΕΠ στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου
 • 16/11/2012 - Η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 393/16-11-2012 στην οποία θα συζητείτο η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος ματαιώθηκε μετά από παράσταση φοιτητών του Ιδρύματος.
 • 02/11/2012 - Ανακοίνωση πρυτανείας για τη συμμετοχή των καθηγητών στις εκλογές εσωτερικών μελών
 • 02/11/2012 - Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για τη ματαίωση της εκλογικής διαδικασίας της 01/11/2012
 • 30/10/2012 - αναρτήθηκε το έγγραφο ανακήρυξης υποψηφίων
 • 25/10/2012 - Η εφορευτική επιτροπή για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος συνεδρίασε στις 24/10 ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του τμήματος ΗΜΜΥ και εξέλεξε πρόεδρο, κατόπιν κλήρωσης αφού δεν υπήρξε καμία υποψηφιότητα, τον Επίκ. Καθηγητή κ. Δελή Ανάργυρο από το Γενικό Τμήμα και ως αναπληρωτή πρόεδρο τον Επίκ. Καθηγητή κ. Καραφύλλη Ιάσωνα από το Τμήμα ΜΗΠΕΡ.
 • 25/10/2012 - προστέθηκαν στην ενότητα "Νομοθεσία" δύο ΦΕΚ σχετικά με την ταξινομική ψήφο και τη διαδικασία ανάδειξης οργάνων
 • 23/10/2012 - ο σύνδεσμος προς το αρχείο της προκήρυξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ενημερώθηκε με το αρχείο από τη σχετική ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • 22/10/2012 - το Πρυτανικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 από τις 10.00-15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου. Η αναλυτική απόφαση βρίσκεται σε σχετικό αρχείο στο επάνω μέρος της σελίδας
 • 11/10/2012 - Η συνεδρίαση  υπ’ αριθμ. 386/11-10-2012 του Πρυτανικού Συμβουλίου στην οποία θα συζητείτο η διαδικασία εκλογής του συμβουλίου, ματαιώθηκε ξανά  μετά από παρέμβαση του Δ.Σ. των φοιτητών του Ιδρύματος.
 • 02/10/2012 - Μετά από παράσταση του Δ.Σ. των φοιτητών, η συνεδρίαση  υπ’ αριθμ. 384/2-10-2012 του Πρυτανικού Συμβουλίου στην οποία θα συζητείτο η διαδικασία εκλογής του συμβουλίου, ματαιώθηκε.

Αρχείο

Τελικές Υποψηφιότητες για τη θέση του Πρύτανη

Μετά από τη σχετική επιλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης, οι 3 υποψηφιότητες για τη θέση του Πρύτανη είναι οι εξής:

Αρχικές Υποψηφιότητες για τη θέση του Πρύτανη

Υποψηφιότητες Εξωτερικών Μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης

Κατά αλφαβητική σειρά (ο σύνδεσμος οδηγεί σε βιογραφικό σημείωμα του εκάστοτε υποψηφίου)

 1. Αγάθος Σπύρος
 2. Βαλαβάνης Κίμων
 3. Βασενχόβεν Λουδοβίκος
 4. Βελιβασάκης Μανώλης
 5. Εφραιμίδης Αντώνης
 6. Ιωάννου Πέτρος
 7. Καρνιαδάκης Γεώργιος
 8. Κομνινέλλης Χρήστος
 9. Μιχαηλάκης Εμμανουήλ
 10. Μπουρμπάκης Νικόλαος
 11. Ντάφλος Θεόδωρος
 12. Οικονομίδης Μιχάλης
 13. Οικονομόπουλος Αριστείδης
 14. Οικονόμου Γεώργιος
 15. Παπαμιχάλης Παναγιώτης
 16. Πάσχος Βαγγέλης
 17. Πισσαλίδης Βύρων
 18. Τσιχριτζής Διονύσης
 19. Χούστης Ηλίας

Εφορευτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη - Αναπληρωματικά Μέλη

 • Επίκουρος Καθηγητής ΜΠΔ Δούμπος Μιχαήλ - Λέκτορας ΜΠΔ Κανέλλος Φώτιος
 • Επίκουρος Καθηγητής Γενικού Δελής Ανάργυρος (Πρόεδρος) - Επίκουρος Καθηγητής Γενικού Κονσολάκης Μιχαήλ
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχ.Ο.Π. Γαλετάκης Μιχαήλ - Λέκτορας Μηχ.Ο.Π. Πεντάρη Δέσποινα
 • Επίκουρος Καθηγητής ΜΗΠΕΡ Καραφύλλης Ιάσωνας (Αναπληρωτής Πρόεδρος) - Λέκτορας ΜΗΠΕΡ Βενιέρη Δανάη
 • Επίκουρος Καθηγητής ΗΜΜΥ Δεληγιαννάκης Αντώνιος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΗΜΜΥ Παπαευσταθίου Ιωάννης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012