Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τηλεφωνικό Σύστημα του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς τηλεφωνικής συνδιάσκεψης με μέγιστο αριθμό μελών τους σαράντα οκτώ (48) συνομιλητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματισμένη τηλεφωνική συνδιάσκεψη καλώντας απευθείας σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, είτε από εσωτερικό τηλέφωνο του Ιδρύματος, είτε από εξωτερικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Ο εσωτερικός χρήστης μπορεί απλά να πραγματοποιήσει την κλήση καλώντας τον τετραψήφιο εσωτερικό αριθμό του αριθμού συνδιάσκεψης. Ο εξωτερικός χρήστης καλεί ολόκληρο τον δεκαψήφιο τηλεφωνικό αριθμό συνδιάσκεψης.

Ποιούς αφορά;

Η υπηρεσία προσφέρεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και σε εξωτερικούς συνεργάτες αυτών.

Πώς την αποκτώ;

Για χρήση αυτής της υπηρεσίας απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Τηλεφωνικής Συνδιάσκεψης από ένα μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος διοργανωτής της συνδιάσκεψης. Μέσω της εν λόγω αίτησης ο αιτών λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις λεπτομέρειες πρόσβασης της συγκεκριμένης συνδιάσκεψης (π.χ. τηλεφωνικός αριθμός συνδιάσκεψης και κωδικός πρόσβασης), τις οποίες καλείται ο ίδιος να μεταφέρει στους συνομιλητές του.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012