Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Data Center - Φιλοξενία και Προστασία Υπολογιστικών Συστημάτων

Η Διεύθυνση ΤΔΥΥ έχει αναπτύξει και λειτουργεί ένα σύγχρονο κέντρο συνάθροισης και φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Το Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκεται στο κτίριο Α1.

Φιλοξενία

Με την χρήση των υποδομών αυτών παρέχεται υψηλού επιπέδου φιλοξενία σε υπολογιστικά συστήματα ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Πολυτεχνείου.

Τα φιλοξενούμενα συστήματα τοποθετούνται σε ειδικά ικριώματα και σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αυτόνομου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Παρέχεται η δυνατότητα για πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω μονάδων KVM over IP αλλά και η συνεχής παρακολούθηση των εξυπηρετών και η άμεση ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος. Επίσης προσφέρεται η ασφαλής πρόσβαση στους χώρους του Data Center σε όλη την διάρκεια του 24ώρου 365 ημέρες τον χρόνο μέσω ειδικών καρτών σε όλους τους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές  των φιλοξενούμενων συστημάτων.

Η χρήση των υποδομών αυτών διέπεται από το σχετικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Ποιούς αφορά;

Τους υπευθύνους εργαστηρίων και ακαδημαϊκών μονάδων και τους διαχειριστές συστημάτων.

Πώς την αποκτώ;

Προκειμένου να φιλοξενηθούν τα συστήματά σας στον χώρο τους Data Center παρακαλούμε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Προσοχή: η διαχείριση των υπολογιστικών (π.χ. αναβαθμίσεις λειτουργικού και λογισμικού, αντίγραφα ασφαλείας) συστημάτων που φιλοξενούνται στο Data Center γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και όχι από τη η Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.

Προστασία

Για την προστασία των φιλοξενούμενων μηχανημάτων σε περιπτώσεις απρόσμενων βλαβών (Αστοχία γεννήτριας, παρατεταμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αστοχία κλιματιστικών μηχανημάτων κ.λ.π.) η Διεύθυνση ΤΔΥΥ ανέπτυξε μια εφαρμογή για προγραμματισμένη απενεργοποίηση των εξυπηρετητών που φιλοξενούνται στο Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ποιούς αφορά;

Τους διαχειριστές συστημάτων που φιλοξενούνται στο Data Center.

Τι πρέπει να κάνω;

  1. Να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Net-SNMP στον εξυπηρετητή(-ες) που θέλετε να προστατέψετε.
  2. Επικοινωνήστε με το helpdesk της Διεύθυνσης ΤΔΥΥ. 
    Το email με θέμα: Προστασία Εξυπηρετητών Data Center πρέπει να περιλαμβάνει τη λίστα
    με τις διευθύνσεις δικτύου (μία για κάθε εξυπηρετητή) των μηχανημάτων που θέλετε να προστατέψετε
    καθώς και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λόγους επικοινωνίας.

Οδηγοί Εγκατάστασης:

Οδηγός Εγκατάστασης για Linux:

Οδηγός Εγκατάστασης για Windows:

Οδηγός Εγκατάστασης για Solaris:

Παραδείγματα Παραμετροποίησης:

Αρχεία παραμετροποίησης για Linux:

Αρχεία παραμετροποίησης για Windows:

Αρχεία παραμετροποίησης για Solaris:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012