Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η χρήση αυτής της φόρμας είναι μόνο εφικτή με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Κλειστή Συλλογή περιλαμβάνει υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ., που ήδη υπάρχει στη συλλογή της Βι.Κε.Π. και που προτείνεται από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ως απαραίτητο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένου μαθήματος. Το υλικό αυτό δεν δανείζεται αλλά χρησιμοποιείται μόνο για επιτόπια μελέτη (εντός των χώρων της Βι.Κε.Π.).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012