Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η χρήση αυτής της φόρμας είναι μόνο εφικτή με τη χρήση λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Κλειστή Συλλογή περιλαμβάνει υλικό όπως βιβλία, πρακτικά συνεδρίων κ.λπ., που ήδη υπάρχει στη συλλογή της Βι.Κε.Π. και που προτείνεται από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ως απαραίτητο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες συγκεκριμένου μαθήματος. Το υλικό αυτό δεν δανείζεται αλλά χρησιμοποιείται μόνο για επιτόπια μελέτη (εντός των χώρων της Βι.Κε.Π.).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012