Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει θεσπίσει ειδικά βραβεία για τους πρωτεύσαντες αποφοίτους των Πολυτεχνικών Τμημάτων κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Κριτήρια για τη βράβευση είναι ο βαθμός διπλώματος των αποφοίτων με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι μικρότερος του 7.5.
Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος απόφοιτος κάθε Τμήματος βραβεύονται με τιμητικό δίπλωμα και τιμητική πλακέτα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012