Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

'Smart Buildings, Smart Communities and Demand Response', νέα έκδοση σε επιμέλεια Δ. Κολοκοτσά και Ν. Καμπέλη

Με την επιμέλεια* της Καθηγήτριας Δ. Κολοκοτσά και του Δρ. Ν. Καμπέλη, κυκλοφόρησε η νέα έκδοση των εκδοτικών οίκων ISTE & Wiley με τίτλο 'Smart Buildings, Smart Communities and Demand Response'.

Το βιβλίο βασίσθηκε σε έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Marie-Curie RISE H2020 Smart GEMS κατά την περίοδο 2015-2020 με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περίληψη
To βιβλίο 'Smart Buildings, Smart Communities and Demand Response' εστιάζει σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, έξυπνες ενεργειακές κοινότητες και έξυπνα δίκτυα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζονται δυνατότητες  και τεχνικές που σχετίζονται με τη διαχείριση της ζήτησης (demand response) και τα περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Η διαχείριση ζήτησης συνδέεται με τον ενεργό ρόλο του καταναλωτή ή/και παραγωγού κατά την αμφίδρομη ροή ενέργειας στο δίκτυο. Τεχνικές διαχείρισης ζήτησης εφαρμόζονται για τη μείωση των φορτίων αιχμής, την εξισορρόπηση της ζήτησης και τη διαχείριση της μεταβλητότητας της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ. Η μετάβαση του καταναλωτή/παραγωγού σε ένα τέτοιο ρόλο απαιτεί υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική συνείδηση καθώς και νέα εργαλεία / υπηρεσίες που θα επιτρέπουν την αμφίδρομη και δυναμική ανταλλαγή ενέργειας και πληροφορίας στους κόμβους του συστήματος με την απαραίτητη διαφάνεια και αξιοπιστία. Ο τομέας της διαχείρισης της ζήτησης αποτελεί ανοικτό πεδίο καινοτομιών σε επίπεδο τεχνολογιών και λειτουργίας της αγοράς που ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές για τα ευφυή δίκτυα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 

*Επιμέλεια:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012