Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική»

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβαλλοντική Μηχανική» για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να κατατεθούν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης (https://e-graduate.tuc.gr).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια αριστείας και με βάση την αναλυτική βαθμολογία, τις επιδόσεις σε μαθήματα συναφή του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, τη διπλωματική εργασία, την άριστη γνώση ξένων γλωσσών και κύρια της Αγγλικής, τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη καθώς και τον χαρακτήρα του/της υποψηφίου/υποψήφιας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποφοίτους ΑΕΙ Σχολών/Τμημάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο 2021 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων η 10η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Γραμματεία της Σχολής στα τηλ. 28210-37781, 37788, 37780
Ιστοσελίδα:  www.enveng.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012