Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Νέοι σύγχρονοι προβολείς στις αθλητικές εγκαταστάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση 58 προβολέων LED ισχύος 80W για την αντικατάσταση ισάριθμων προβολέων κυρίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ισχύος 1000 W έκαστος.

Η εκτίμηση εξοικονόμησης ανέρχεται περίπου στα 13.000 ευρώ ετησίως ή 88 ΜWh.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012