Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

SUSTENG: Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου LIFE B2E4sustainable-WWTP, το οποίο συντονίζει ο κ. Πέτρος Γκίκας​​​​, Διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών και Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Χημικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering, SUSTENG 2022). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην πόλη του Ρεθύμνου στην Κρήτη, από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2022 και οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Η υποβολή περιλήψεων για παρουσίαση στο συνέδριο λήγει την 31η Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.susteng.eu ή επικοινωνήστε στο e-mail secretariat<στο>susteng.eu.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012