Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ενεργειακά αυτόνομα τα νέα δημόσια κτίρια από το 2019

Την Παρασκευή 29/5/2014, διοργανώθηκε σεμινάριο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης οικονομίας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ). Το σεμινάριο διοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρης Τσούτσος, αναφέρθηκε στις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί τοπικά, από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από ομάδες επιστημόνων από τα Χανιά, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διάφορους τρόπους παρέμβασης όπως τα κτίρια μηδενικών εκπομπών, τη βιώσιμη ενέργεια σε ανοιχτούς χώρους (πλατείες κ.λπ.), την ανάπτυξη στρατηγικών φωτισμού (που περιλαμβάνει όχι μόνο το κομμάτι της εξοικονόμησης αλλά και του τι θέλουμε να φωτίσουμε), τη ορθολογική διαχείριση του νερού, τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση οικιακών λαδιών κ.ά. Ο κ. Τσούτσος, επεσήμανε ότι ελάχιστες από αυτές τις εφαρμογές έχουν υιοθετηθεί σε αξιοσημείωτο βαθμό, ενώ οι στόχοι της εξοικονόμησης ενέργειας εξυπηρετούνται κυρίως λόγω οικονομικής κρίσης. Επίσης αναφέρθηκε στα καινούρια κτήρια του Δημόσιου Τομέα που από 1-1-2019 θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών αερίων. Αυτό σημαίνει πρακτικά δύο πράγματα: χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και αυτοπαραγωγή μέσα από συστήματα φωτοβολταϊκών, βιομάζας κλ.π. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012