Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ναυάγιο Sea Diamond 9 χρόνια μετά: Πηγή ενεργούς σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης με απόφαση του Αρείου ΠάγουΣυμπληρώνοντας την ένατη «επέτειο» του ναυαγίου του SEA DIAMOND (5.4.2007), που βρίσκεται ακόμη στα νερά της καλδέρας της Σαντορίνης, ο Άρειος Πάγος (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα) εξέδωσε απόφαση (515/2016), με την οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη σοβαρής θαλάσσιας ρύπανσης και μάλιστα συνεχιζόμενης έως σήμερα στην περιοχή.

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ήδη από το 2009 διεξήγαγε σειρά δειγματοληψιών, μετρήσεων και αναλύσεων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου, έπειτα από αίτημα αρχικά, της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και στην συνέχεια της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αλλά και απλούς κατοίκους, που βίωναν καθημερινά τις επιπτώσεις του ναυαγίου στο νησί. Όλα τα στοιχεία, που συλλέχθηκαν, αποδείκνυαν την σοβαρή επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, αλλά και την συνεχιζόμενη ενεργή δράση του ναυαγίου ως πηγή ρύπανσης. Εφόσον συγκεντρώθηκαν και ζητήθηκαν, ετέθησαν, όπως επιβαλλόταν, υπόψη του δικαστηρίου.  

Ο Άρειος Πάγος αποδέχθηκε τα στοιχεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως τα πλέον αξιόπιστα, βασίζοντας μάλιστα σε αυτά την λήψη της τελικής του απόφασης. Η μελέτη του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με επικεφαλής τον καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012