Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

O Γιάννης Φίλης ως διακεκριμένος ομιλητής στο Institute for Advanced Study του City University of Hong Kong

Ο Γιάννης Φίλης, Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, προσεκλήθη ως διακεκριμένος ομιλητής (HKIAS Distinguished Lecturer) στο Institute for Advanced Study του City University of Hong Kong. Η διάλεξη με τίτλο "A Mathematical Model of National Sustainability: Where the World is Heading" δόθηκε από τον κ. Φίλη στις 29 Μαρτίου 2019.

Περίληψη της διάλεξης:
Large scale global problems threaten the welfare of modern societies: species extinction, climate change, poverty, refugee crisis, to name but a few. Future projections of these problems are not optimistic raising the question of sustainability worldwide. To answer this question a definition of sustainability has to be given. 

In this talk, a mathematical model will be described that defines and measures sustainability, called SAFE: Sustainability Assessment by Fuzzy Evaluation. SAFE uses data spanning the period 1995 – 2016. In all, 71 time series of basic indicators are used to generate various intermediate sustainability indices and finally an overall index for 161 countries which are ranked accordingly. Data are manipulated statistically to introduce memory, then normalized in [0, 1] and finally passed through a sequential fuzzy reasoning system to obtain the SAFE sustainability index. Missing data are generated through an imputation algorithm. The model includes modules that expose various dynamic features of sustainability worldwide.

A sensitivity analysis reveals those indicators with the highest potential of improving sustainability. Worldwide, renewable energy generation, corruption, forest change, Gross National Income, and Red List Index for species are the most prominent indicators, while in developed countries CO2 emissions appear first. Indeed, it is well established that climate change, poverty, and species extinction are at the forefront of global problems threatening the global wellbeing.  Most countries have made modest progress towards sustainability over 1995-2016. Interestingly, North America shows a small decline. Another counterintuitive result is the relatively low ranking of advanced countries such as South Korea, a fact explained satisfactorily by the model.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012