Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το JournalTOCs είναι μια υπηρεσία αφύπνισης με τους πίνακες περιεχομένων από επιστημονικά περιοδικά διαφόρων εκδοτών και διατίθεται δωρεάν. Η κάλυψη είναι διεθνής και περιλαμβάνει τους πίνακες περιεχομένων πάνω από 20.000 περιοδικών από περισσότερους των 1.200 διαφορετικών εκδοτών (π.χ. Elsevier, Springer, IEEE, Wiley, κ.α.). 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012