Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του 3ου Κύκλου Υλοποίησης του Φυτωρίου Ιδεών 2013-2014.

 

Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που υλοποιείται αυτή η δράση, με ολοένα και καλύτερες προτάσεις να κατατίθενται από τους φοιτητές.

 

Οι προτάσεις που προκρίνονται για υλοποίηση παρουσιάζονται κάτωθι με φθίνουσα βαθμολογική σειρά:

 

 

Συνολικά, υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, εκ των οποίων 3 ήταν από προπτυχιακούς φοιτητές, 2 από μεταπτυχιακούς, ενώ μια από τις ομάδες ήταν «μικτή». Όλες οι προτάσεις ήταν αξιόλογες και απέσπασαν υψηλή βαθμολογία. Οι νικητές κρίθηκαν σε λεπτομέρειες.

 


Η αξιολόγηση έγινε από τα 5 μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο έργο. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ήδη γνωστά από την πρόσκληση, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί και είναι όλα ισοβαρή.

 

 

 

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και ελπίζουμε πως το μέλλον θα σας δοθούν και άλλες ευκαιρίες για να υλοποίησε τις ιδέες σας και  τα όνειρα σας!

 

 

Δείτε την πρόσκληση

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012