Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Α/Α

Τίτλος παραδοτέου

Π1.1

Αναγνώριση μηχανισμών ενεργοποίησης

Π1.2

Έρευνα αγοράς εξοπλισμού παρακολούθησης

Π1.3

Συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και ελληνικούς Οργανισμούς

Π2.1

Αναλυτικός σχεδιασμός των τμημάτων του συστήματος

Π2.2

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Π2.3

Συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς

Π3.1

Βραχοπτώσεις και μηχανισμοί ενεργοποίησης

Π3.2

Αλγόριθμοι εντοπισμού απότομων μεταβολών

Π3.3

Δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά

Π4.1

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Π4.2

Τηλεπικοινωνίες

Π4.3

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Π4.4

Πνευματικά δικαιώματα

Π4.4

Οργάνωση συνεδρίου στην Αθήνα

Π5.1

Επιλογή υποψήφιων πιλοτικών περιοχών

Π6.1

Πιλοτική ανάπτυξη του συστήματος

Π6.2

Οργάνωση συνεδρίου στην Κρήτη