Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Tελετή Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων & Mεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Πολυτεχνείου Κρήτης 2017 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Απονεμήθηκαν συνολικά 20 Διδακτορικά Διπλώματα και 144 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Σχολών: 

  • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (52ΜΔΕ, 8ΔΔ)
  • Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (25ΜΔΕ, 4ΔΔ)
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (16ΜΔΕ, 1ΔΔ)
  • Μηχανικών Περιβάλλοντος (19ΜΔΕ, 6ΔΔ)  
  • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (25ΜΔΕ, 1ΔΔ)

Επίσης απονεμήθηκαν 7 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης σε απόφοιτους του πρώην Γενικού Τμήματος.

Στα πλαίσια της τελετής έγινε απονομή:

-Πέντε (5) Υποτροφιών Αριστείας (ύψους 4.000 δολαρίων ΗΠΑ έκαστη),  δωρεά του Παγκρητίου Κληροδοτήματος, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν σε τρεις φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του πρώτου έτους και σε δύο φοιτητές που βρίσκονται στην αρχή του δεύτερου έτους προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από τους Καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Αριστείας την τελευταία τριετία. Οι δικαιούχοι των Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος ήταν οι:

1. Γκουζιώνης Ιωάννης (ΗΜΜΥ): “Έξυπνη και Γρήγορη Φασματική Απεικόνιση Βασισμένη σε Μηχανική Μάθηση και Μεθόδους Φασματικής Αποπολύπλεξης”

2. Κοκκινάκη Ελένη (ΜΠΔ): “Τοπολογική βελτιστοποίηση κυψελωτών δομών”

3. Κοκκινοπούλου Αικατερίνη (ΜΗΧΟΠ): “Βελτιστοποίηση της Αξιολόγησης των Μητρικών Σχηματισμών Πετρελαίου μέσω του Συνδυασμού των Δεδομένων της Ανάλυσης Rock-Eval, της Περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ (XRD) και της Διαφορικής Θερμικής Ανάλυσης (DTA)- Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC)”

4. Μπατιστάτος Νικόλαος-Ίων (ΜΗΠΕΡ): “Ενεργειακή αξιοποίηση βιοστερεών προερχόμενων από μικροκοσκίνση, με αναερόβια χώνευση ξηρού τύπου”

5. Χατζησυμεών Μαρία (ΜΗΠΕΡ): “Καταλυτική υδρογόνωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για παραγωγή μεθανίου (CH4)”

-Βραβείων Αριστείας του Ελβετικού Κοινωφελούς Ιδρύματος Limmat Stiftung, ύψους 3.000,00 € έκαστο, σε τρεις αριστούχους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Κοσμητεία της Σχολής με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας, την επίδοσή τους στην έρευνα και την ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας. Οι δικαιούχοι των Βραβείων Αριστείας Ιδρύματος Limmat Stiftung για το έτος 2017 είναι:

1. Αποστολάκης Αντώνιος
2. Μουκαζής Ιωάννης
3. Μπέτση-Αργυροπούλου Ιωάννα-Ηδύλη

Επίσης στα πλαίσια της τελετής απονεμήθηκαν τα παρακάτω Βραβεία του Πολυτεχνείου Κρήτης:

- Αριστείας 2017, στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Καλογεράκη σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου στον τομέα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

- Εξαίρετης Διδασκαλίας 2017, στον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Βασίλειο Κουϊκόγλου σε αναγνώριση του διδακτικού του έργου σε προπτυχιακό επίπεδο.

- Διδακτικού/Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. 2017 στην κ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και στην κ. Ελευθερία Σεργάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, σε αναγνώριση του διδακτικού τους έργου.

Διαβάστε σχετικά άρθρα από τον τοπικό τύπο:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012