Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διεθνές πρόγραμμα Erasmus: Διαλέξεις του Prof. Koushlendra Kumar Singh από το National Institute of Technology στην Ινδία (Jamshedpur), με θέμα “Επεξεργασία εικόνας και οι διαφορετικές εφαρμογές της στη μηχανική”

Σας προσκαλούμε στις διαλέξεις του εισερχόμενου καθηγητή  Koushlendra Kumar Singh από το National Institute of Technology στην Ινδία (Jamshedpur) στα πλαίσια του διεθνούς προγράμματος κινητικότητας Erasmus, με θέμα “Επεξεργασία εικόνας και οι διαφορετικές εφαρμογές της στη μηχανική”. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των διαλέξεων.

                                                     Γραφείο Erasmus (Διεθνής κινητικότητα), 28210 37023,erasmus-plus@tuc.gr

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012