Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής αιτήσεων μακροχρόνιας κινητικότητας Erasmus+ για σπουδές χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: έως και την Πέμπτη 23/03/2023

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το χειμερινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus@tuc.gr έως και την Πέμπτη 23/03/2023.

Η υποβολή αίτησης επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές ενώ στη σελίδα https://www.tuc.gr/index.php?id=16317 υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση, αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα Άτομα με Λιγότερες Ευκαιρίες. Προσοχή: τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες μπορούν να λάβουν (πέραν της συμπληρωματικής επιχορήγησης) επιπλέον μοριοδότηση κατά την αξιολόγηση της αίτησής τους, εφόσον υποβάλλουν εμπρόθεσμα και πλήρως την σχετική αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επισυνάπτονται 1) η αίτηση (συμπεριλαμβάνονται δήλωση κινήτρων + ενδεικτική μεν αλλά υποχρεωτική επιλογή μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής) 2) το βιογραφικό σημείωμα Europass (δες και ιστοσελίδα για online δημιουργία του https://europa.eu/europass/el/create-europass-cv, 3) υπόδειγμα επιστολής μέλους ΔΕΠ προκειμένου για πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής (για προπτυχιακούς φοιτητές) ή μέρους της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής (για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές).

Προσοχή:

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, εκτός από τα ιδρύματα που αναφέρονται στα excel των διιδρυματικών συμφωνιών, και σε κάποια από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EURECA PRO 

- Πολωνία: Silesian University of Technology Gliwice www.polsl.pl

- Ρουμανία: University of Petrosani (με εξαίρεση την ΑΡΜΗΧ) http://www.upet.ro/centdep/erasmus+/

- Ισπανία: Universidad de Leon (με εξαίρεση την ΑΡΜΗΧ) www.studyinleon.es www.unileon.es/internacional  

- Γερμανία: Hochschule Mittweida - University of Applied Sciences (με εξαίρεση ΜΗΧΟΠ, ΑΡΜΗΧ) 
mittweida.de/en/incoming-students/exchange-students.html 

 

Πληροφορίες στο 2821037470 και στο erasmus@tuc.gr  

Πρόγραμμα Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012