Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη για Κινητικότητα για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ προσωπικού σε χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία και για επιμόρφωση. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου 2020-1-EL01-KA107-077946 προβλέπονται οι κινητικότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με προθεσμία υλοποίησής τους τη λήξη του Σχεδίου Κινητικότητας 2020 στις 31-7-2023.
Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις τόσο για διδασκαλία όσο και για επιμόρφωση, με προτεραιότητα στην υλοποίηση του Σχεδίου όπως αυτό έχει ήδη αρχικά εγκριθεί. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις δεν καλυφθούν από ενδιαφερόμενους για κινητικότητα με σκοπό την διδασκαλία, οι θέσεις θα παραχωρηθούν αυτόματα σε ενδιαφερόμενους για κινητικότητα για επιμόρφωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος. Επιπλέον θέσεις δύνανται να υπάρξουν για το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον οι εταίροι μας δεν υλοποιήσουν τις δικές τους εγκεκριμένες κινητικότητες, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος αλλά και τους διαχειριστικούς περιορισμούς που προβλέπονται για τέτοιου είδους αλλαγές. Καλείται το Διδακτικό/Διοικητικό Προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό: μόνιμοι, ΙΔΑΧ,ΙΔΟΧ), οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν περίοδο διδασκαλίας ή επιμόρφωσης στους Εταίρους του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@tuc.gr (υπόψιν κας Παπαδογεωργάκη/ κου Μαραγκουδάκη) από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012