Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ομίλου Κινητικότητας Π.Κ., Σχέδιο: 2021-1-EL01-KA131-HED-000007586

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Διόρθωση στο ορθό της ημερομηνίας λήξης αιτήσεων καθώς Μ. Δευτέρα είναι η 10η Απριλίου και όχι η 12η Απριλίου.

 

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από 24 Απριλίου 2023 μέχρι και 31  Οκτωβρίου του 2023, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Τετάρτη  29 Μαρτίου 2023 μέχρι και την Μ. Δευτέρα  10 Απριλίου 2023 έως της 16:00. Στο θέμα του e-mail να αναφέρουν:    Aίτηση για τη προκήρυξη του Σχεδίου:  2021-1-EL01-KA131-HED-000007586.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση της πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό της e-mail !!!
  • Η διαθέσιμη επιχορήγηση επαρκεί για 2-3 θέσεις. Εφόσον γίνουν παραπάνω αιτήσεις όσοι δεν λάβουν επιχορήγηση θα θεωρηθούν επιλαχόντες ή μπορούν να μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηση.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012