Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΑΡΑΤΑΣΗ! Προκήρυξη για Κινητικότητα για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ προσωπικού σε χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+

Αναφορικά με την Προκήρυξη για Κινητικότητα για ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ προσωπικού σε χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+, ανακοινώνουμε ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων έως και τις 20/4/2023.

Πέραν της νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν υφίσταται καμία άλλη αλλαγή. Ακολουθεί  ο σύνδεσμος με την αρχική ανακοίνωση της προκήρυξης: https://www.tuc.gr/index.php?id=4732&tx_news_pi1%5Bnews%5D=25161&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=be8219458fcf6d0c9400e07d9f9aef5d

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012