Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εκδήλωση «Το Πολυτεχνείο Κρήτης Ερευνά», 3-4 Ιουλίου 2014

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας”.

Στόχος

Στόχος είναι η παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης των υποτρόφων του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, καθώς και της έρευνας που πραγματοποιείται στα πλαίσια άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, ή στα πλαίσια διδακτορικής και μετα-διδακτορικής έρευνας.

Σε ποιους Απευθύνεται η εκδήλωση

Η εκδήλωση απευθύνεται προς την Πολυτεχνειακή Κοινότητα με στόχο την ενημέρωση των μελών για την έρευνα που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και σε τελειόφοιτους μαθητές της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ανάδειξη της έρευνας στην οποία μελλοντικά μπορούν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι ως φοιτητές του Ιδρύματος.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Καθηγητής Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης

Πρόγραμμα

 

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, 11.00-13.00, «Εισαγωγική συνεδρία»

(Κτίριο Επιστημών, Αμφιθέατρο 141.Π.98)

Σπανουδάκη Ερασμία, Υποψ. Διδάκτωρ ΜΠΔ Εργαστ. Διοικητικών Συστημάτων, «Τοπική ανάπτυξη μέσω δημιουργικής οικονομίας».

Λιμνίου Γεωργία Παναγιώτα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Εργαστ. Δικαίου του Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης, «Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών σπόρων».

Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος, Υποψ. Διδάκτωρ ΗΜΜΥ Εργαστ. Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών Πολυμέσων, υπότροφος έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, «Μοντελοποίηση της ανθρώπινης προσοχής βασισμένη σε παράγοντες από τη γνωστική ψυχολογία και εφαρμογές στη σύνθεση τρισδιάστατης εικόνας».

Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Εργαστ. Δικαίου του Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης, «Οι πράσινες μισθώσεις».

Κουμάκης Ελευθέριος, Υποψ. Διδάκτωρ ΜΠΔ, υπότροφος έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, «Υπολογιστικές προσεγγίσεις για την ανακάλυψη και παραγωγή γνώσης από βάσεις Βιολογικών και Μοριακών Δεδομένων».

 

Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, 13.30-15.30, «Περιβάλλον και Πολιτισμός»

(Κτίριο Επιστημών, Αμφιθέατρο 141.Π.98)

Βαρουχάκης Εμμανουήλ, Μετα-διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική ομάδα Γεωστατιστικής, έρευνα στα πλαίσια του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ, «Χωροχρονική γεωστατιστική ανάλυση στάθμης υπογείων υδάτων με χρήση της Μπαγεσιανής θεωρίας και συναρτήσεων συνδιασποράς βάση της θεωρίας των Σπαρτιάτικων Τυχαίων Πεδίων».

Παυλίδης Ανδρέας, Υποψ. Διδάκτωρ ΜΗΧΟΠ Εργαστ. Γεωστατιστικής, «Εκτίμηση ενεργειακών αποθεμάτων λιγνίτη σε ορυχεία της Βόρειας Ελλάδας με χρήση κανονικού kriging».

Παπαντωνίου ΣωτήρηςΥποδ. Διδάκτωρ ΑΡΧΜΗΧ, Εργαστήριο δομημένου περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας, «Ανάπτυξη αλγορίθμων βέλτιστου ελέγχου σε νοσοκομεία της Ευρώπης».

Βεργανελάκη Αναστασία, Υποψ. Διδάκτωρ ΑΡΧΜΗΧ Εργαστ. Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας, έρευνα στα πλαίσια του έργου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά».

Καπριδάκη Χρυσή, Υποψ. Διδάκτωρ ΑΡΧΜΗΧ Εργαστ. Αναλυτικής & Περιβαλλοντικής Χημείας, υπότροφος έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, «Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία».

 

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, 11.00-13.00, «Τεχνικά θέματα και Πληροφορική»

(Κτίριο Επιστημών, Αμφιθέατρο 141.Π.98)

Λιαράκος Ευάγγελος, Υποψ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής, υπότροφος του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, «Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου κατασκευών από σκυρόδεμα με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων».

Δροσόπουλος Γεώργιος, Μετα-διδακτορική έρευνα Εργαστ. Υπολογιστικής Μηχανικής & Βελτιστοποίησης (ΜΠΔ), «Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων».

Αντωνόπουλος Άγγελος, Διδάκτορας Σχολής ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης, υπότροφος του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, «Nanoscale RF CMOS Transceiver Design – Σχεδίαση RF CMOS Πομποδέκτη σε Νανο-κλίμακα».

Σχετάκης Νικόλαος, Υποψ. Διδάκτωρ ΗΜΜΥ Εργαστ. Κβαντικής οπτικής και κβαντικής πληροφορίας, «Κβαντικοί προσομοιωτές φωτονίων».

 

Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, 13.30-15.30, «Νομικά και Μαθηματικά ζητήματα»

(Κτίριο Επιστημών, Αμφιθέατρο 141.Π.98)  

Νικολάου Ειρήνη, Υποψ. Διδάκτωρ ΜΗΠΕΡ Εργαστ. Δικαίου του Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης, «Η εξέλιξη της εθνικής δασικής πολιτικής από το 1992 έως το 2012 υπό το πρίσμα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή».

Τσαντίλη Ήβη, Μετα-διδάκτορας ΜΗΧΟΠ Εργαστ. Γεωστατιστικής, «Στοχαστική μοντελοποίηση τυχαίων πεδίων με τη χρήση του αναπτύγματος Karhunen-Loève».

Άγου Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΧΟΠ Εργαστ. Γεωστατιστικής, «Γεωστατιστική Ανάλυση μη Γκαουσσιανών Χωροχρονικών Δεδομένων».

Πετράκης Εμμανουήλ, Υποψ. Διδάκτωρ ΜΗΧΟΠ Εργαστ. Γεωστατιστικής, έρευνα στα πλαίσια έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ, «Μη-στάσιμες συναρτήσεις συνδιασποράς για την επεξεργασία χωροχρονικών δεδομένων».

Κατάλογος Παρουσιάσεων

 • «Οι πράσινες μισθώσεις»,  Καλαϊτζαντωνάκη Σταυρούλα
 • «Μοντελοποίηση της ανθρώπινης προσοχής βασισμένη σε παράγοντες από τη γνωστική ψυχολογία και εφαρμογές στη σύνθεση τρισδιάστατης εικόνας», Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος
 • «Υπολογιστικές προσεγγίσεις για την ανακάλυψη και παραγωγή γνώσης από βάσεις Βιολογικών και Μοριακών Δεδομένων», Κουμάκης Ελευθέριος
 • «Το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών σπόρων», , Λιμνίου Γεωργία Παναγιώτα
 • «Χωροχρονική γεωστατιστική ανάλυση στάθμης υπογείων υδάτων με χρήση της Μπαγεσιανής θεωρίας και συναρτήσεων συνδιασποράς βάση της θεωρίας των Σπαρτιάτικων Τυχαίων Πεδίων», Βαρουχάκης Εμμανουήλ
 • «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά», Βεργανελάκη Αναστασία
 • «Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία»,  Καπριδάκη Χρυσή
 • «Ανάπτυξη αλγορίθμων βέλτιστου ελέγχου σε νοσοκομεία της Ευρώπης», Παπαντωνίου Σωτήρης
 • «Εκτίμηση ενεργειακών αποθεμάτων λιγνίτη σε ορυχεία της Βόρειας Ελλάδας με χρήση κανονικού kriging», Παυλίδης Ανδρέας
 • «Γεωστατιστική Ανάλυση μη Γκαουσσιανών Χωροχρονικών Δεδομένων», Άγου Βασιλική
 • «Η εξέλιξη της εθνικής δασικής πολιτικής από το 1992 έως το 2012 υπό το πρίσμα της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή», Νικολάου Ειρήνη
 • «Μη-στάσιμες συναρτήσεις συνδιασποράς για την επεξεργασία χωροχρονικών δεδομένων», Πετράκης Εμμανουήλ
 • «Στοχαστική μοντελοποίηση τυχαίων πεδίων με τη χρήση του αναπτύγματος Karhunen-Loève», Τσαντίλη Ήβη
 • «Nanoscale RF CMOS Transceiver Design – Σχεδίαση RF CMOS Πομποδέκτη σε Νανο-κλίμακα», Αντωνόπουλος Άγγελος
 • «Μελέτη ετερογενών υλικών με χρήση ανάλυσης πολλών κλιμάκων», Δροσόπουλος Γεώργιος
 • «Ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου Μη Καταστροφικού Ελέγχου κατασκευών από σκυρόδεμα με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων», Λιαράκος Ευάγγελος
 • «Κβαντικοί προσομοιωτές φωτονίων», Σχετάκης Νικόλαος

Παρουσιάσεις εκδήλωσης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από τα παρακάτω Video

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 1 από 3, Technical University of Crete
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 1 από 3
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 2 από 3, Technical University of Crete
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 2 από 3
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 3 από 3, Technical University of Crete
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Μέρος 3 από 3