Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Υπολογιστικές προσεγγίσεις για την ανακάλυψη και παραγωγή γνώσης από βάσεις Βιολογικών και Μοριακών Δεδομένων», Κουμάκης Ελευθέριος

Κουμάκης Ελευθέριος

Υποψ. Διδάκτωρ ΜΠΔ, υπότροφος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

E-mail: koumakis<στο>gmail.com

Περίληψη

 Καθώς εισερχόμαστε στη μεταγονιδωματικής εποχή όπου η ακολουθία του ανθρώπινου DNA έχει ολοκληρωτικά αποκωδικοποιηθεί, η βιολογία διαθέτει πλέον μεθόδους όχι μόνο για την λεπτομερειακή απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων των γονιδίων αλλά και την δυνατότητα να επεμβαίνει ώστε να μεταβάλει και να καθορίζει σε τεχνικό επίπεδο τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού (μέσω των κυττάρων και συνεπώς των ιστών). Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο αυτές τις επαναστατικές τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε τους χαοτικούς δρόμους που ακολουθεί η γονιδιακή έκφραση, καθώς μια απλή γονιδιακή μετάλλαξη, ή ένας φαινομενικά ασήμαντος περιβαλλοντικός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές παθολογικές καταστάσεις. Η παρούσα εργασία έρχεται να συμβάλει στους σχετικά πρόσφατους τομείς της υπολογιστικής βιολογίας και της βιοπληροφορικής με την υλοποίηση αλγορίθμων και εργαλείων (software)  μοντελοποίησης των βιολογικών δεδομένων και την εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και εξόρυξης γνώσης. Ο κύριος θεματικός τομέας της διατριβής είναι η υπολογιστική μοντελοποίηση των δυναμικών και συστημικών ιδιοτήτων των γενετικών κανονιστικών μονοπατιών (Gene Regulatory Pathways) καθώς και η δυνατότητα εκμετάλλευσης της πληροφορίας που εμπεριέχουν σε συνδυασμό με άλλες σύγχρονες έννοιες της μοριακής βιολογίας όπως είναι η γενετική έκφραση και τα μεταβολικά δίκτυα.

Αρχείο pdf Παρουσίασης