Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Ανάπτυξη αλγορίθμων βέλτιστου ελέγχου σε νοσοκομεία της Ευρώπης», Παπαντωνίου Σωτήρης

Παπαντωνίου Σωτήρης

Υποψ. Διδάκτωρ ΑΡΧΜΗΧ, έρευνα μέσω έργου GREEN@HOSPITAL

E-mail: spapantoniou<στο>isc.tuc.gr

 Περίληψη

 Τα νοσοκομεία είναι από τα πιο ενεργοβόρα δημόσια κτήρια λόγω της κτηριακής γήρανσης της 24ωρης λειτουργίας και των υψηλών απαιτήσεων άνεσης. Οι κυβερνητικοί και Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί στόχοι απαιτούν την επείγουσα εφαρμογή οικολογικών λύσεων που προωθούν την υγεία ανθρώπων και περιβάλλοντος. Το έργο Green@Hospital μέσω Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) εγγυάται καλύτερη ποιότητα νοσοκομειακής περίθαλψης και διατήρησης του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του έργου Green@Hospital, αναπτύσσονται και δοκιμάζονται αλγόριθμοι βέλτιστου ελέγχου που θα εφαρμοστούν σε συστήματα φωτισμού, κλιματισμού, υπολογιστικά κέντρα και χειρουργικές αίθουσες. Οι αλγόριθμοι ελέγχονται ως προς την αποδοτικότητα τους και την ασφάλειά τους σε σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία προσομοίωσης κτηρίων. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν πως υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας κατά 15%.

Αρχείο pdf Παρουσίασης