Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Πρόγραμμα

Στην «Ανοικτή Ημέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης 2015» συμμετείχαν όλες οι Σχολές του Ιδρύματος:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (ΜΠΔ)

Παρουσιάστηκαν τα εργαστήρια:  

 • Εργαλειομηχανών (Διατμηματικό εργαστήριο)
 • Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής 
 • Μικροκοπής και Κατασκευαστικής προσομοίωσης (m3)

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ομάδα TUCER και να δουν από κοντά το οικολογικό αυτοκίνητο Eco Racer του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

Παρουσιάστηκαν τα εργαστήρια:  

 • Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας με έκθεση ορυκτών
 • Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας (άσκηση μικροσκοπίων)
 • Εμπλουτισμού με επίδειξη κυκλώνα διαχωρισμού
 • Γεωδαισίας και Γεωπληροφορικής (διαστημική τεχνολογία στην παρατήρηση της Γης, διαδραστικά 3-διάστατα πειράματα)

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη οργάνων Πετρελαϊκής Έρευνας από την Ερευνητική Μονάδα Χημείας και Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων.

Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY)

Παρουσιάστηκαν:

-“Το Internet των λαχανικών” του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών

- Ηλεκτρονικά συστήματα και software που αναπτύχθηκαν από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Εργαστηρίων 

 • Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Μικροεπεξεργαστών & Υλικού
 • Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (MUSIC)

- Πειράματα Φυσικής.

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) 

Παρουσιάστηκαν τα εργαστήρια: 

 • Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
 • Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας
 • Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής


Επίσης, σύντομες επιδείξεις εργαστηριακών ασκήσεων με τα εξής θέματα: 

 • Στερεά Απόβλητα: Διαχείριση και Επεξεργασία, 
 • Πειραματική διάταξη μηχανής Stirling, 
 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος CAMP IT, Ροή Υπογείων Υδάτων & Μεταφορά Ρύπων σε πορώδες μέσο 

 Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Στη Σχολή ΑΡΜΗΧ παρουσιάστηκαν τα εργαστήρια: 

 • Δομικής Μηχανικής
 • Προηγμένων Υλικών
 • Ψηφιακών Μέσων
 • Μεταβαλλόμενων και Ευφυών Περιβαλλόντων
 • Ελαφρών Κατασκευών
 • Εικαστικών 
 • Ψηφιακών Προπλασμάτων 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το αντικείμενο της Σχολής μέσα από έκθεση πειραματικών πρωτοτύπων και μακετών εργαστηρίων, ενώ είχαν και την ευκαιρία να επισκεφθούν τα Σχεδιαστήρια της Σχολής και να παρακολουθήσουν το μάθημα Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4. 

Ανοικτά Μαθήματα! 

Δόθηκαν εικονικές διαλέξεις διάρκειας 20 λεπτών στα αμφιθέατρα: 

 • Αμφιθέατρο K2N.I1, Κτίριο Κ2 και ώρες: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 
 • Αμφιθέατρο Γ2.1, Καφέ Κτίρια και ώρες: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 

Επίσης οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία: 

 • να παρακολουθήσουν video με δράσεις των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 • να γνωρίσουν μέλη των φοιτητικών ομάδων
 • να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, του Γραφείου Διασύνδεσης και του Κέντρου Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων.
 • να περιηγηθούν στην Πολυτεχνειούπολη & να γνωρίσετε τις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης!

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012