Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

24.3.2015: Συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ε. Ψυλλάκη στη Νέα Τηλεόραση για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας»

Δείτε στη διεύθυνση http://www.neatv.gr/el/video.php?vi=3218 στο λεπτό 3:30 συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έ. Ψυλλάκη για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012