Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

26.3.2015: Συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ε. Ψυλλάκη στην Τηλεόραση Κύδων για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας»

Δείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=1dUCDGZ74PM  στο λεπτό 1:50 συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έ. Ψυλλάκη για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012