Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βογιατζάκη Μαρία(συνταξιοδοτήθηκε)

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βογιατζάκη Μαρία
Κατηγορία:Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ)
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
Email:mvogiatzaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037515
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.006, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012