Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Καζάσης Φώτης

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καζάσης Φώτης
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Εργαστήριο:TUC/MUSIC (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών)
Email:fkazasis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.music.tuc.gr/Person.show?ID=1
Τηλέφωνο:2821037396
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-71, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Σύντομο Βιογραφικό: 

  • Μέλος ΕΔΙΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτώβριος 2020 - τώρα).
  • Μέλος ΕΤΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Ιούλιος 2014 – Οκτώβριος 2020).
  • Υπάλληλος ΙΔΑΧ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Νοέμβριος 2001 – Ιούλιος 2014).
  • Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων – Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτώβριος 1990 – τώρα).
  • Υποστήριξη και συντονισμό σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα (Οκτώβριος 1990 – τώρα)

Εκπαίδευση:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) στην Μηχανική Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Νοέμβριος 1995
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σεπτέμβριος 1990

Ερευνητικά Πεδία: Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων, Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων, Αυτοματισμός Γραφείου και Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας

Τομέας: Πληροφορικής

Εργαστήριο: Διανεμημένων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Εφαρμογών

Μαθήματα: Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική, Βάσεις Δεδομένων

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012