Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Γκίκας Πέτρος
Τηλέφωνο:7836,7839,6208,6202
Fax:-
Email:pgikas<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.deplab.tuc.gr/el/archi
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012