Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012